• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
http://www.zsbesko.pl/galeria-foto/category/690-2016-06-10-wycieczka-klas-1-do-przemysla.html

Artykuły

Socrates Comenius

WSPóŁPRACA MIA?DZYNARODOWA
w ZESPOLE SZKóŁ w BESKU
Wszystko zaczęło się w 2003 roku, kiedy to dyrektor Gimnazjum w Besku, Stanisław Pilecki, rozpoczął poszukiwania partnerów do współpracy międzynarodowej szkół poprzez kontakty osobiste, stronę internetową programu Socrates Comenius oraz zaproszenia do współpracy wysyłane pocztą elektroniczną do różnych zagranicznych szkół. Wejście do projektu oznaczało dla naszej szkoły, mieszczącej się z dala od wielkich miast, tuż u podnóża Bieszczad, ogromną szansę otwarcia się na świat i odwiedzenia szkół w innych krajach.
Nauczyciele gimnazjum w Besku zostali zapoznani z programem Socrates Comenius. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 6 października 2003 r. propozycja współpracy została poddana przemyśleniom, a nauczyciele gimnazjum złożonym podpisem wyrazili chęć udziału w projekcie. Poszukiwania zakończyły się pomyślnie, i tak oto w dniach 20-24 stycznia 2004 r. w Gimnazjum w Besku odbyła się wizyta przygotowawcza poświęcona pracy nad szkolnym projektem Socrates Comenius 1, do którego przystąpić miały szkoły z Polski, Słowacji, Holandii, Rumunii i Estonii. Gimnazjum w Besku nie otrzymało środków na wizytę przygotowawczą (środki wstrzymane do końca maja 2004 r.), dlatego też zaproponowaliśmy spotkanie w naszej miejscowości przy zaangażowaniu środków własnych. I tak oto zaczęła się wielka przygoda…

Trzyletnia praca nad ciekawymi zadaniami projektu sprawiła, że uczniowie zaangażowali się w tworzenie pozytywnego wizerunku Gimnazjum w Besku,
co znalazło uznanie w słowach nauczycieli z Czech, Słowacji i Holandii. Uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności językowe zarówno w piśmie, jak i w mowie,
a przede wszystkim mieli możliwość pozbycia się barier językowych i kulturowych poprzez kontakty z rówieśnikami z innych krajów europejskich. Większość uczniów mogła pracować w szkole, ale czasami musieli oni wykorzystać swój czas wolny. Oczywiście pracowali przede wszystkim podczas lekcji języka angielskiego (50%), ale również wykorzystywano takie lekcje jak geografia, matematyka, muzyka, sztuka, technika, informatyka czy godzina wychowawcza.
Współpraca ta wymagała ogromu pracy związanej z wypełnianiem wniosków aplikacyjnych, również w języku angielskim, przygotowaniem się do każdej z wizyt, szczególnie kiedy to nasze gimnazjum było gospodarzem spotkania, oraz z nadzorem prac wykonywanych przez uczniów. Niemniej jednak, współpraca
ta pozwoliła na wymianę doświadczeń między nauczycielami z partnerskich szkół, co przyczyniło się do nadania edukacji wymiaru europejskiego. Wszystkie działania są udokumentowane w Kronice współpracy, a także poprzez artykuły
w lokalnej prasie.
Spotkania z przyjaciółmi z Holandii, Czech i Słowacji sprawiły, że uczniowie
i nauczyciele z Gimnazjum w Besku mogli poczuć się prawdziwymi Europejczykami.


SZKOŁA KOORDYNUJÂ!CA PROJEKT

Rsg de Borgen, Leek – Holandia

Rsg de Borgen jest dużą szkołą okręgową podzieloną na siedem budynków
w trzech miejscowościach. W Leek znajdują się budynki o nazwach: Nijeborg, Oldeborg, Lindeborg i Interborg. W Roden (ok. 4 km) mieszczą się Ronerborg
i Elsborg,
a w Grootegast (ok. 10 km) – Waldborg.

Holenderscy nauczyciele zaangażowani w projekt: koordynator projektu Rindert
de Bruin, Berdien Dröge (gospodarstwo domowe), Rinke van der Valle (matematyka, późniejszy koordynator projektu), Jan Veen (geografia i muzyka), Nico Viet (geografia) i Wybe de Boer (fizyka, chemia, biologia).

SZKOŁY PARTNERSKIE

Gymnázium, Snina – Słowacja

Budynek gimnazjum mieści dwie szkoły: czteroletnie i ośmioletnie gimnazjum.
Do szkoły tej uczęszczają uczniowie w wieku 11-19 lat. Słowackie gimnazjum jest szkołą ogólnokształcącą, przygotowującą uczniów do dalszej nauki na studiach,
a zatem kończy się egzaminem maturalnym.

Słowackie nauczycielki biorące udział w pracach nad projektem: dyrektor Iveta Lazorová (matematyka, fizyka), ÂYubica Szilágyiová (język angielski), Nataša KarÂ?ová (język angielski).


Základní Škola, Cerekvice nad LouA¨nou – Czechy

Zakladni Skola w Cerekvicach jest niewielką, wiejską szkołą podstawową,
do której uczęszczają uczniowie w wieku 6-15 lat.

Czescy nauczyciele zaangażowani w projekt: Dyrektor Pavel Tupec i Hana Knedlová (język angielski, muzyka).

Besko 2004 - kliknij

Leek (Holandia) 2004 - kliknij

Snina (Słowacja) 2005 - kliknij

Cerekvice nad LouA¨nou (Czechy) 2005 - kliknij

Besko 2006 - kliknij

Snina (Słowacja) 2006 - kliknij

Leek (Holandia) 2007 - kliknij

Szkoła z lotu ptaka

http://www.zsbesko.pl/galeria-foto/category/690-2016-06-10-wycieczka-klas-1-do-przemysla.html

Nasze filmy

Co słychać w OKE ?

Losowe zdjęcia z galerii