• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
https://www.zsbesko.pl/lista-aktualnosci/926-2016-11-09-wyjazd-do-filharmonii.html

2019.10.23 Dyskoteka charytatywna


We wtorek 29 października 2019r. szkokne koło PCK zorganizowało dyskotekę dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Przyświecał jej szczytny cel, a mianowicie zbiórka żywności dla osób potrzebujących z terenu gminy Besko. Uczniowie dopisali i akcja zakończyła się powodzeniem. Zebrana w czasie dyskoteki żywność wraz z innymi zapasami, które są gromadzone w naszej szkole z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem w dniach od 16 do 31 października, zostanie przekazana po zakończeniu akcji do GOPS w Besku i rozdysponowana potrzebującym.
Jadwiga Kornasiewicz

Zobacz foto

Kompleks lekkoatletyczny

https://www.zsbesko.pl/lista-aktualnosci/926-2016-11-09-wyjazd-do-filharmonii.html

Nasze filmy

Szkoła z lotu ptaka

https://www.zsbesko.pl/lista-aktualnosci/926-2016-11-09-wyjazd-do-filharmonii.html

Losowe zdjęcia z galerii