• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
http://www.zsbesko.pl/galeria-foto/881-2015-01-28pilkareczna/detail/25076-2017-03-15-jestesmy-autorami.html

Uczniowie klas VI-VIII wracają do szkół.

Drodzy Rodzice!


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od dnia 17 maja 2021r. uczniowie klas IV-VIII wracają do szkół w formie zajęć hybrydowych, co oznacza, że zajęcia w szkole może mieć nie więcej niż 50 procent uczniów, a drugie 50 procent będzie musiało mieć zajęcia zdalne.

Jednym z warunków narzuconych przez ministerstwo jest również równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia. Dlatego zajęcia w naszej szkole będą odbywały się według następującego harmonogramu:

klasy 4a, 5a, 6a, 6c, 7a, 8a - zajęcia stacjonarne w szkole 17, 19, 21, 28 maja (poniedziałek, środa, piątek, piątek) - pozostałe dni zdalnie, klasy 4b, 5b, 6b, 7b, 7c, 8b - zajęcia stacjonarne w szkole 18, 20, 24 maja (wtorek, czwartek, poniedziałek) - pozostałe dni zdalnie. Przypominam że dni 25, 26, 27 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych ze względu na egzamin ósmoklasisty (praca nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych).

Dodatkowo nadmieniam, że zajęcia w szkole będą odbywały się zgodnie z wytycznymi GIS, dlatego uczniowie przed wejściem zobowiązani będą do dezynfekcji lub mycia rąk i zakładania maseczek w tzw. strefach wspólnych (korytarze, szatnie, ubikacje). Uczniowie będą uczyli się w przyporządkowanych, stałych dla danej klasy salach lekcyjnych:
4a - sala 26, 4b - sala 20, 5a - sala 34, 5b - sala 40, 6a - sala 39, 6b -sala 5, 6c - sala 35, 7a - sala 47, 7b - sala 53, 7c - sala 45, 8a- sala 27, 8b - sala 54. Świetlica szkolna, dożywianie, dowóz dzieci będą funkcjonowały według przyjętych wcześniej zasad. Ponadto informujemy, że od 31 maja 2021r. wszystkie klasy wracają do nauki stacjonarnej. Bardzo prosimy Państwa o przypominanie swoim dzieciom o bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń obowiązujących w czasie pandemii.
Kompleks lekkoatletyczny

http://www.zsbesko.pl/galeria-foto/881-2015-01-28pilkareczna/detail/25076-2017-03-15-jestesmy-autorami.html

Nasze filmy

Szkoła z lotu ptaka

http://www.zsbesko.pl/galeria-foto/881-2015-01-28pilkareczna/detail/25076-2017-03-15-jestesmy-autorami.html

Losowe zdjęcia z galerii