• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
http://www.zsbesko.pl/lista-aktualnosci/1632-2021-06-02-dzien-dziecka.html

Rok szkolny 2021/2022 uważamy za rozpoczęty…1 września w Szkole Podstawowej w Besku miała miejsce uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. Rozpoczynający się rok szkolny wywołał mnóstwo emocji: radość ze spotkania z rówieśnikami, żal z powodu zakończenia wakacji, wiarę, że postanowienie solidnej nauki nie będzie pustą obietnicą oraz nadzieję, że uda się pracować w trybie stacjonarnym.
Dyrektor SP w Besku pan Arkadiusz Nycz powitał zaproszonych gości: pana Kazimierza Wolańskiego, panią Joannę Jaślar, ks. Andrzeja Gila, społeczność uczniowską oraz nauczycieli i pracowników szkoły. Przedstawił również księży katechetów, którzy rozpoczynają pracę w beskiej szkole – ks. P. Bajgra i ks. A. Ochaba. Nie zabrakło życzeń: sukcesów dydaktycznych, zapału do nauki, wytrwałości, radości z każdego dnia spędzonego w szkole, współpracy i… zdrowia, co w warunkach epidemicznych jest życzeniem ważnym.
Pandemia wymusiła na wszystkich przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego – zwracano uwagę na obowiązek zakładania maseczek, zachowania higieny rąk i dystansu społecznego. Pani dyrektor Jadwiga Mermer, po informacjach natury organizacyjnej, przypomniała o „PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII obowiązujących w Szkole Podstawowej w Besku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. Wspomniany dokument został przedstawiony uczniom w klasach w czasie spotkań z wychowawcami oraz zamieszczony na stronie internetowej naszej szkoły.
Uczniowie klasy 5a zaprezentowali, przygotowany z wychowawczynią – panią Sandrą Ziemiańską, program artystyczny związany z końcem wakacji i rozpoczęciem roku szkolnego. O oprawę muzyczną zadbał pan Łukasz Pęcak z uczennicami starszych klas.
Spotkania w klasach były okazją do odnowienia więzi, przekazania ważnych informacji oraz rozwiania wątpliwości dotyczących planu lekcji czy organizacji nauki.
A od jutra… lekcje, zeszyty, notatki, zadania… Szkolna codzienność.
Powodzenia!

Zobacz foto

Kompleks lekkoatletyczny

http://www.zsbesko.pl/lista-aktualnosci/1632-2021-06-02-dzien-dziecka.html

Nasze filmy

Szkoła z lotu ptaka

http://www.zsbesko.pl/lista-aktualnosci/1632-2021-06-02-dzien-dziecka.html

Losowe zdjęcia z galerii