• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
http://www.zsbesko.pl/component/content/article/2-dokumenty-szkoy/dokumenty-szkoy/3-lubowanie-uczniow.html
Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Artykuły

Ślubowanie Uczniów

My, uczniowie klas pierwszych Gimnazjum w Besku, stojąc przed gronem nauczycielskim, zaproszonymi gośćmi, rodzicami i całą społecznością uczniowską, świadomi swoich wobec tego środowiska i tej szkoły powinności, uroczyście ślubujemy:

- w swoim postępowaniu zawsze dbać o dobre imię ucznia tutejszego gimnazjum, mieszkańca Beska oraz Polaka i być gotowymi do pracy i służby Ojczyźnie

- Ślubujemy –

szanować każdego człowieka, pomagać innym, gdy są w potrzebie, przeciwstawiać się złu, przyczyniać się do realizacji misji gimnazjum,

- Ślubujemy–

- konsekwentnie pracować nad sobą, dążyć do uznanych ideałów człowieka wolnego, uczciwego, dobrego, mądrego, zaradnego i pracowitego, zwalczać swoje słabości,

- Ślubujemy –

- sumiennie wypełniać obowiązki uczniów gimnazjum, uczyć się systematycznie, solidnie i rzetelnie, rozwijać swoje pasje i zainteresowania ,wykorzystując w pełni szanse, jakie daje nauka,

- Ślubujemy -

Ślubowanie przyjmujemy, wierząc głęboko, że go dotrzymacie i zapewniamy, że wspomagać was będziemy w jego wypełnianiu.

Szkoła z lotu ptaka

http://www.zsbesko.pl/component/content/article/2-dokumenty-szkoy/dokumenty-szkoy/3-lubowanie-uczniow.html

Nasze filmy

Co słychać w OKE ?

Losowe zdjęcia z galerii