• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
http://www.zsbesko.pl/lista-aktualnosci/2-dokumenty-szkoy/dokumenty-szkoy/3-lubowanie-uczniow.html

Kolędnicy Misyjni

W ostatnich sześciu latach wojna w Syrii pochłonęła blisko pół miliona mieszkańców, a największą ich część stanowiły dzieci. Blisko 70 tysięcy Syryjczyków zmarło z powodu skutków wojny – braku wody i żywności, z zimna, nieuleczonych ran i chorób. Miliony ludzi straciły domy, miejsca pracy i bliskich. Prawie półtora miliona Syryjczyków schroniło się w Libanie. Połowa z nich żyje w nędzy, mieszka w piwnicach, pustostanach, nieużywanych garażach, namiotach lub prowizorycznych budkach skleconych z dykty i folii. Najwyższą cenę płacą dzieci, które umierają lub chorują z powodu złych warunków mieszkaniowych, zimna, niedożywienia, braku higieny i dostępu do opieki zdrowotnej.
W tym roku serca, trud i ofiara Kolędników Misyjnych zwrócone są  właśnie ku dzieciom mieszkającym w Syrii i Libanie. Z naszej społeczności szkolnej, 90 uczniów Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych, wyruszyło z kolędowaniem misyjnym by nieść pomoc rówieśnikom z Syrii i Libanie. W dniu 27 grudnia 2017 roku uczniowie naszej Szkoły wraz z opiekunami odwiedzili domy w Besku, Mymoniu i Porębach. Kolędnicy Misyjni w odwiedzanych domach zostawiali  pamiątkę w postaci otwartych dłoni. Symbol ten nawiązuje do gestu przekazywania znaku pokoju i gotowości do braterskiej pomocy.

Szkoła z lotu ptaka

http://www.zsbesko.pl/lista-aktualnosci/2-dokumenty-szkoy/dokumenty-szkoy/3-lubowanie-uczniow.html

Nasze filmy

Co słychać w OKE ?

Losowe zdjęcia z galerii