• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
http://www.zsbesko.pl/lista-aktualnosci/1305-mikolajkowa-akcja-charytatywna-drugie-zycie-zabawek.html

,,IDĄ ŚWIETA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”

W naszej placówce Szkole Podstawowej w Besku Filia Mymoń realizowana jest ogólnopolska kampania społeczna pt. ,,Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj”. Projekt Fundacji ,,DBAM O SWÓJ ZASIĘG” wpisuje się w szeroko rozumianą profilaktykę e-uzależnień, jak również w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 określone przez MEN (pkt. 4 Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci). Dołączając się do projektu zamówione zostały kartki projektu fundacji, które dotarły do nas 3 grudnia. Czeka nas teraz napisanie życzeń świątecznych wspólnie z rodzicami i nauczycielami oraz ich rozesłanie, celem zwrócenia uwagi polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również kultywowania tradycji pisania kartek świątecznych.
Zuzanna Bulanda

Kompleks lekkoatletyczny

http://www.zsbesko.pl/lista-aktualnosci/1305-mikolajkowa-akcja-charytatywna-drugie-zycie-zabawek.html

Nasze filmy

Szkoła z lotu ptaka

http://www.zsbesko.pl/lista-aktualnosci/1305-mikolajkowa-akcja-charytatywna-drugie-zycie-zabawek.html

Losowe zdjęcia z galerii