• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
http://www.zsbesko.pl/galeria-foto/1212-2018-05-15-wycieczka-do-strazy/detail/36812-2018-05-15-wycieczka-do-strazy.html

Ogłoszenie

Szanowni Państwo! w naszej szkole istnieje możliwość użyczenia laptopów dla uczniów którzy nie mają odpowiedniego sprzętu komputerowego i jego brak uniemożliwia im efektywne uczestnictwo w zdalnym nauczaniu. Priorytetem jest pomoc uczniom, którzy mają bardzo trudną sytuację materialną i rodzinną. Sprzęt będący przedmiotem użyczenia został zakupiony w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osoby chętne do skorzystania z możliwości użyczenia proszone są o przesłanie wniosku przez dziennik elektroniczny do wychowawców poszczególnych klas. O kolejności użyczeń decyduje kolejność wniosków. Ilość sprzętu jest ograniczona ( 18 sztuk).
Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „ Dla Rodziców”.

Kompleks lekkoatletyczny

http://www.zsbesko.pl/galeria-foto/1212-2018-05-15-wycieczka-do-strazy/detail/36812-2018-05-15-wycieczka-do-strazy.html

Nasze filmy

Szkoła z lotu ptaka

http://www.zsbesko.pl/galeria-foto/1212-2018-05-15-wycieczka-do-strazy/detail/36812-2018-05-15-wycieczka-do-strazy.html

Losowe zdjęcia z galerii