• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
https://www.zsbesko.pl/lista-aktualnosci/1870-2023-04-2-dzien-autyzmu.html

...rok oszczędzania

Mija rok oszczędzania w ramach projektu "Euronet 50/50 max". Działania mające na celu ograniczenie zużycia energii w szkole obejmują miedzy innymi:

 1. Wyłączanie świateł, gdy nie jest potrzebne oświetlenie pomieszczenie.
 2. Wyłączanie rzutników multimedialnych i komputerów, gdy ich nie używamy.
 3. Pomiary badające temperaturę powietrza oraz natężenie światła w klasach.
 4. Regulacja zaworów grzejnikowych, wymiana wadliwych zaworów grzejnikowych.
 5. Działania informacyjno-edukacyjne.
 6. Apele szkolne dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
 7. Konkursy na plakat, gif, prezentację i film.
 8. Ogłoszenia informacyjne dotyczące projektu zamieszczane na oficjalnej stronie zespołu szkół w Besku.

Działania związane z szeroko pojętą tematyką wykorzystania energii i ochrony klimatu realizowane w szkole:
Projekt Urzędu Gminy Besko: Poprawa efektywności  energetycznej  Zespołu  Szkół w Besku.
Projekt swoim zakresem obejmuje roboty budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkół w Besku. Prace obejmować będą: wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji c.o., przebudowę kotłowni gazowej, a także montaż zestawu ogniw fotowoltaicznych (160 szt. ogniw PV) o łącznej mocy 40,00 kW. Produkowana energia będzie zużywana na potrzeby własne budynku. Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie obliczeniowego zapotrzebowania na energię o 37,07%, a także na osiągnięcie wskaźnika EP=182,43kWh/m2rok.

Oto nasi strażnicy...

2017.03.21 straznik01

2017.03.21 straznik02

2017.03.21 straznik03

2017.03.21 straznik04

2017.03.21 straznik05

2017.03.21 straznik06

2017.03.21 straznik07

2017.03.21 straznik08

2017.03.21 straznik09