• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
https://www.zsbesko.pl/kontakt.html

Logopeda

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY

Poniedziałek:   11:35-13:35
Opieką logopedyczna objęte są klasy: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

Środa: 7:30-10:30
Opieką logopedyczną objęte są klasy: 0a, 0b, 0c, 0d

 

 

* Przydatne informacje

" Rodzice pierwszymi logopedami swojego dziecka " - prezentacja ppt

WADY WYMOWY

O wadach wymowy mówimy wtedy, gdy mowa odbiega od normy fonetycznej ogólnie przyjętej w danym języku. Największą grupę tworzą wady artykulacyjne, nazywane dyslalią.
Dyslalia- to nieprawidłowość w wymawianiu jednej głoski, wielu głosek, a nawet wszystkich lub niemal wszystkich głosek od razu.

W obrębie dyslalii wyróżniamy:
a)    seplenienie
b)    reranie
c)    nieprawidłową wymowę głosek „k”, „g”
d)    bezdźwięczność

 

SEPLENIENIE

To nieprawidłowa wymowa głosek:  „s”, „z”, „c”, „dz”, „sz”, „ż”, „cz”, „dż”, „ś”, „ź”, „ć”, „dź”.
Najczęściej spotykamy nieprawidłową realizację głosek: „sz”, „ż”, „cz”, „dż”,  które są wymawiane jak „s”, „z”, „c”, „dz”. Seplenienie najczęściej powstaje w okresie kształtowania się mowy. Wśród przyczyn wymienia się: nieprawidłową budowę narządów mowy, naśladownictwo, nieprawidłowy zgryz, niesprawność języka.


RERANIE

To nieprawidłowa realizacja głoski „r”.
Głoska ta może być wymawiania jak „l”, „j”. Bezpośrednią przyczyną rerania jest niedostateczna sprawność ruchowa języka, który wykonuje drobne ruchy wibracyjne.
Jeśli język będzie gruby, mocno napięty, lub przeciwnie osłabiony (krótkie wędzidełko) ruchów tych język nie wykonuje.

 

NIEPRAWIDŁOWA WYMOWA GŁOSEK „K”, „G”


Wadliwa wymowa głosek „k”, „g” jest wynikiem nieprawidłowej pracy języka i głoski te są wymawiane jak „t”, „d” albo też zdarza się ich opuszczanie.

 

BEZDŹWIĘCZNOŚĆ

Polega na wymawianiu głosek dźwięcznych bezdźwięcznie, czyli bez drgań więzadeł głosowych, np. woda- fota, noga- noka, dzieci- cieci. Przyczyną bezdźwięczności jest zwykle zaburzenie słuchu fonematycznego.

 

ROZWÓJ MOWY DZIECKA

Rozwój mowy uwarunkowany jest genetycznie i zależy od wrodzonych właściwości organizmu człowieka.
Według L. Kaczmarka w rozwoju mowy wyodrębnia się cztery okresy:
a)    okres melodii (0-1 lat)
b)    okres wyrazu (1-2 lat)
c)    okres zdania (2-3 lat)
d)    okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 lat)OKRES MELODII

Początkowo dziecko komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku. Po krzyku matka poznaje, że dziecko jest głodne, mokro mu, czy zimno.
W 2-3 miesiącu życia niemowlę zaczyna wydawać różne dźwięki (głużenie, lub gruchanie).
Głużenie to jeszcze nie mowa, ale nieświadome ćwiczenie narządów mowy. Głużą wszystkie dzieci także głuche. W okresie gruchania niemowlę zaczyna przygotowywać się do wydawania podstawowych dźwięków mowy. W drugiej połowie pierwszego roku życia obserwujemy u dziecka gaworzenie. Jest to zamierzone powtarzanie dźwięków.  Dzieci naśladują dźwięki które zasłyszały z otoczenia i powtarzają je przypadkowo. Naśladownictwo to początkowo jest odruchowe, a z czasem staje się objawem uwagi i woli.
Gaworzenie jest treningiem słuchu. Z końcem pierwszego roku życia dziecko dużo już rozumie, spełnia proste polecenia.
Pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba. Rozwój mowy w tym okresie postępuje równolegle z rozwoje fizycznym:
•    faza głużenia- umiejętność unoszenia głowy
•    faza gaworzenia- umiejętność siadania
•    pierwsze wyrazy- pozycja pionowa, stawanie


OKRES WYRAZU

Dziecko używa właściwie wszystkich samogłosek.
Ze spółgłosek wymawia: „p”, „b”, „m”, „t”, „d”, „n”, „k”, „ś”, „ć”.
W tym okresie charakterystyczne jest wymawianie tylko pierwszej sylaby lub końcówki.OKRES ZDANIA

W tym okresie mowa ulega dalszemu doskonaleniu. Dziecko powinno już wypowiadać głoski: „p”, „pi”, „b”, „bi”, „m”, „mi”, „f”, „fi”, „w”, „wi”, „ś”, „ź”, „ć”, „dź”, „k”, „ki”, „g”, „gi”, „ch”, „t”, „d”, „n”, „l”.
Pod koniec tego okresu mogą już pojawiać się głoski „s”, „z”, „c”, „dz”.
Dziecko już wie jak dana głoska powinna brzmieć, ale w skutek małej sprawności narządów artykulacyjnych jeszcze nie umie jej wypowiedzieć.OKRES SWOISTEJ MOWY DZIECIĘCEJ

Dziecko zaczyna różnicować dźwięki i pod koniec czwartego roku życia pojawia się
głoska „r”, która może być jeszcze daleka od doskonałości.
Często w tym okresie wyrazy są poskracane, głoski poprzestawiane, a wyrazy uproszczone.
Powstają nowotwory językowe: sma- msza.  Chociaż dużo głosek dziecko umie wypowiadać poprawnie w izolacji, to w mowie spontanicznej są zamienianie na łatwiejsze pod względem artykulacyjnym. Wymowa dziecka czteroletniego będzie się już różniła pod względem dźwiękowym. Utrwalone są głoski takie jak: „s”, „z”, „c”, „dz”. Opanowanie „r” jest wielkim sukcesem. W tym wieku około 5% dzieci mówi poprawnie.
Mowa dziecka pięcioletniego jest już w zasadzie zrozumiała. Głoski: „sz”, „ż”, „cz”, „dż”, które pojawiają się w czwartym roku życia zaczynają się ustalać. Dziecko potrafi je poprawnie powtórzyć, choć w mowie potocznej mogą być jeszcze wymawiane przez: „s”, „z”, „c”, „dz” (skoła- szkoła, zaba- żaba, capka- czapka). Głoska „r” powinna być wymawiana, ale częściej pojawia się dopiero w tym okresie.
Około 37% dzieci pięcioletnich nie wymawia jeszcze głosek najtrudniejszych „sz”, „ż”, „cz”, „dż”, „r”.

 

CZY TWOJE DZIECKO POTRAFI TAK MÓWIĆ ?


Dziecko 3-letnie powinno wymawiać głoski: d, e, ę, o, g, i, y, u.

p (pan)           pi (piłka)  
b (buty)          bi (biały)  
m (mama)     mi (miś)
ł (łapa)            f  (fale)  
fi (film)           w (woda)
wi (wianek)     t  (tata)  
d (domek)      n (noga)  
ni (niebo)        l (lala)
li (liść)            j (jagody)
si (siano)        zi (ziemia)      
ci (ciocia)      dzi (dzieci)
k (kot)           ki (kino)
g (guma)        gi (gil)
ch (chata)      chi (Chinka)


Dziecko 4-letnie powinno wymawiać głoski: d, e, ę, o, g, i, y, u.


p (pas)                 pi (pies)
b (bułka)              bi (bilet)
m (most)             mi (miska)   
f (foka)                 fi (fiołek)
w (wózek)            wi (Wisła)
t (taca)                 d (deska)
n (nosek)             ni (nitka)
zi (zima)              ci (ciepło)
si (siodełko)       dzi (dziecko)
l (las)                   li (lisek)
k (koza)              ki (kiosk)
g (gąska)            gi (gips)
ch (chustka)        hi (hipopotam)
s (samochód)       z (zabawki)
c (cebula)           dz (dzbanek)
j (jabłko)             ł (łopata)

Dziecko 5-letnie powinno wymawiać głoski:
d, e, ę, o, g, i, y, u.


p (paczka)           pi (piżama)
b (beczka)           bi (biurko)             
m (morze)          mi (mieszkanie)
f (fujarka)            fi (firanka)
w (Warszawa)      wi (wieszak)
t (teczka)             d (dreszcz)
n (nożyczki)         ni (niebieski)
s (sowa)               z (zegar)
c (cukierek)        dz (dzwonek)
l (lustro)               li (lizak)
j (jarzębina)          ł (łóżeczko)
si (silny)              zi (zielony)
ci (cisza)            dzi (dziewczynka)
 k (koszyk)          ki (kilogram)
g (garnek)           gi (gitara)
sz (szelki)             ż (żarówka)
cz (czerwony)      dż (dżungla)
ch (chrabąszcz)   chi (Chińczyk)
r (rower)

Czy wiesz, że?

Twoje dziecko w kl. „0” takie wyrazy będzie czytać, a w kl. 1 także pisać.