• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
https://www.zsbesko.pl/lista-aktualnosci/1742-2022-06-02-wycieczka-do-krynicy.html

Ogłoszenie - nauka zdalna

 Drodzy Rodzice!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r.w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję iż od dnia 20 grudnia 2021r. do  dnia 9 stycznia 2021r. zajęcia w klasach  I - VIII będą odbywać w formie zdalnego nauczania. Ponieważ przerwa w pracy stacjonarnej zbiega się z przerwą świąteczną przypominam dni zdalnej nauki :

poniedziałek 20.12.2021, wtorek 21.12.2021, środa 22.12.2021, poniedziałek 3.01.2022, wtorek 4.01.2022, środa 5.01.2022, piątek 7.01.2022.

Lekcje będą odbywać się według dotychczasowego planu zajęć z tym, że czas jednostki lekcyjnej będzie wynosił 30 minut (dłuższe przerwy pomiędzy poszczególnymi lekcjami).
Nauczanie zdalne będzie funkcjonowało z wykorzystaniem aplikacji ZOOM

(klasy I - III) i TEAMS (klasy IV - VIII). 

Warunkiem obecności na zajęciach online będzie praca przy włączonej kamerze internetowej.
Oddziały Przedszkolne pracują normalnie według obecnego harmonogramu.

Kompleks lekkoatletyczny

https://www.zsbesko.pl/lista-aktualnosci/1742-2022-06-02-wycieczka-do-krynicy.html

Nasze filmy

Szkoła z lotu ptaka

https://www.zsbesko.pl/lista-aktualnosci/1742-2022-06-02-wycieczka-do-krynicy.html

Losowe zdjęcia z galerii