• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
https://www.zsbesko.pl/galeria-foto/1410-2020-11-21-dzien-zyczliwosci/detail/44487-2020-11-21-dzien-zyczliwosci.html

Artykuły

Światowy Dzień Ziemi 2013

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. W Polsce początek obchodów to rok 1990. W naszej szkole również obchodziliśmy ten dzień. W poniedziałek 22 kwietnia odbył się apel na wszystkich poziomach kształcenia. W apelu uczestniczyła społeczność Zespołu Szkół w Besku oraz zaproszeni goście- referent d/s pozyskiwania środków zewnętrznych, pani Magdalena Duda oraz kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, pan Błażej Ziemiański.
Po części artystycznej pan Ziemiański przedstawił nowe zasady gospodarki odpadami w gminie Besko: od 1 lipca 2013r. wchodzą zmiany związane z odbieraniem odpadów od mieszkańców i stawkami opłat za odbieranie odpadów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości pobierana będzie przez Gminę Besko. Opłata obliczana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, podaną w deklaracji złożonej do Wójta Gminy Besko.
Po zakończeniu apelu każda klasa, wraz ze swoim wychowawcą, zbierała śmieci na wyznaczonym terenie.
Pani dyrektor Jadwiga Mermer, w trakcie apelu, przedstawiła zasady udziału w konkursie wiedzy o segregacji odpadów opakowanych. Konkurs ten odbędzie się 5 maja 2013 r o 15.30 w Gminnym Domu Kultury w ramach projektu „Segreguj odpady – to się opłaca!” realizowanego przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. Zgłoszenia uczestników chętnych do wzięcia udziału w Konkursie przyjmowane będą do 26 kwietnia 2013r. (termin ostateczny) u pani Magdaleny Szałankiewicz. Nagrody są bardzo atrakcyjne: rower, rolki, deskorolka. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.besko.pl

Zachęcamy również wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum do uczestnictwa w prelekcji na temat segregacji odpadów, podczas której przekazane będą informacje przydatne podczas niedzielnego konkursu. Prelekcja odbędzie się w sobotę 4 maja 2013 r ok. 17.30 w Gminnym Domu Kultury w ramach projektu „Segreguj odpady – to się opłaca!”.

Magdalena Szałankiewicz

Zobacz foto część 1
Zobacz foto ze strony www.zsbesko.pl

Kompleks lekkoatletyczny

https://www.zsbesko.pl/galeria-foto/1410-2020-11-21-dzien-zyczliwosci/detail/44487-2020-11-21-dzien-zyczliwosci.html

Nasze filmy

Szkoła z lotu ptaka

https://www.zsbesko.pl/galeria-foto/1410-2020-11-21-dzien-zyczliwosci/detail/44487-2020-11-21-dzien-zyczliwosci.html

Losowe zdjęcia z galerii