• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
https://www.zsbesko.pl/logopeda/34-uncategorised/1199-2018-03-23-pokazy-bez-skazy.html

Kwiecień miesiącem autyzmu

Corocznie, 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu (World AutismAwareness Day, WAAD) ustanowili przedstawiciele państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas Zgromadzenia Ogólnego 21 stycznia 2008 r. Głównym przesłaniem tego dnia jest zasygnalizowanie społeczeństwu problematyki dotyczącej autyzmu oraz solidarność z osobami dotkniętymi autyzmem. Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z komunikacją, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Trudno jest nam nawet wyobrazić sobie, że sól jest kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie powoduje silny ból. Ale tak właśnie może wyglądać świat osoby z autyzmem. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata, jest po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie. Zachowania tych osób bywają nietypowe, często trudne jako reakcja obronna na tę specyficzną nieumiejętność odnalezienia się w świecie. A to rodzi niezrozumienie i negatywne reakcje otoczenia.
W naszej szkole zorganizowana została akcja „Niebieska Iskierka Przyjaźni” w której, wszyscy uczniowie podczas lekcji wychowawczej zostali zaproszeni do obejrzenia filmów tematycznie związanych z autyzmem, a chętni do przekazania iskierki przyjaźni mieli za zadanie ubrać się na niebiesko, wykonać prace plastyczną, zrobić zdjęcie lub nagrać film i się nim pochwalić.
Dziękujemy za udział w akcji!

Źródło:https://wartowiedziec.pl/polityka-zdrowotna/29455-2-kwietnia-obchodzimy-wiatowy-dzie-wiedzy-o-autyzmieZobacz foto

Kompleks lekkoatletyczny

https://www.zsbesko.pl/logopeda/34-uncategorised/1199-2018-03-23-pokazy-bez-skazy.html

Nasze filmy

Szkoła z lotu ptaka

https://www.zsbesko.pl/logopeda/34-uncategorised/1199-2018-03-23-pokazy-bez-skazy.html

Losowe zdjęcia z galerii