• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
https://www.zsbesko.pl/lista-aktualnosci/1216-2018-04-30-koncert.html

Ogłoszenie - nauka zdalnaDrodzy Rodzice! W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022r.w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję iż od dnia 27 stycznia 2022r. do  dnia 11 lutego 2022r. zajęcia w klasach  V-VIII będą odbywać w formie zdalnego nauczania. Ponieważ po tym okresie następują ferie zimowe uczniowie klas V-VIII wrócą do szkoły 28 lutego 2022r. Podczas nauki zdalnej lekcje będą odbywać się według dotychczasowego planu zajęć z tym, że czas jednostki lekcyjnej będzie wynosił 30 minut (dłuższe przerwy pomiędzy poszczególnymi lekcjami). Warunkiem obecności na zajęciach online będzie praca przy włączonej kamerze internetowej.Oddziały Przedszkolne, klasy I – IV,świetlice pracują normalnie według obecnego harmonogramu.

Kompleks lekkoatletyczny

https://www.zsbesko.pl/lista-aktualnosci/1216-2018-04-30-koncert.html

Nasze filmy

Szkoła z lotu ptaka

https://www.zsbesko.pl/lista-aktualnosci/1216-2018-04-30-koncert.html

Losowe zdjęcia z galerii