• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
https://www.zsbesko.pl/component/search/

Szkoła Kreatywnych Umysłów

SZKOŁA KREATYWNYCH UMYSŁÓW

Klasa Ia w roku szkolnym 2013/2014 realizuje projekt "Szkoły kreatywnych umysłów", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Partnerzy realizujący projekt "Szkoły kreatywnych umysłów":
•    Grupa Edukacyjna S.A.
•    Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji.
 
Projekt będzie realizowany w okresie od 1.10.2012 r. do 30.09.2015 r.
 
Opis działań w projekcie

Został opracowany 1 innowacyjny program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej (na cały etap) z zakresu treści edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości.
Innowacyjność programu polegać będzie na: projektowaniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem TIK oraz na jego interdyscyplinarności, rozumianej jako spójne ujęcie w szczególności treści z edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości.

 

Dodatkowo opracowano 2 programy zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce.

Ww. 3 programy są zgodne z podstawą programową, a ich nowatorstwo polega na implikowaniu praktycznych założeń teorii wielorakich inteligencji H. Gardnera (z uwzględnieniem m.in. określenia profili inteligencji i indywidualnych stylów uczenia się uczniów) i TRIZ- Pedagogiki (umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów, rozwoju kompetencji mat.-przyrodniczych i technicznych).

Opracowane programy eksponują metody aktywizujące, jak np. metoda projektów (integrująca wielość aktywnych metod pracy uczniów), doświadczenia i eksperymenty, mapy myśli.

Programy zostały opracowane przez metodyków i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wspieranych przez konsultantów naukowych.

Nasza szkoła jest jedną z 48 zrekrutowanych szkół podstawowych (po 3 z każdego województwa Polski) , która przez 2 lata szkolne 2013/14 i 2014/2015 będzie pilotażowo wdrażała (upowszechniała) opracowane programy.

W ramach projektu szkoła została wyposażona w specjalnie dobrane środki dydaktyczne i sprzęt IT.  Została stworzona pracownia sanlukańska. Nazwa pracowni nawiązuje do włoskiej Accademia di San Luca, która jako pierwsza w świecie w XVI w. zastosowała metodę projektu. Potrzeba posługiwania się nią w dydaktyce edukacji wczesnoszkolnej wynika wprost z podstawy programowej, a specjalnie dobrany sprzęt IT i pomoce dydaktyczne pozwolą uczniom "doświadczać, eksperymentować" zgodnie z założeniami projektu.

ZOBACZ FOTO - kliknij tutaj


Anna Garboś