• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
https://www.zsbesko.pl/galeria-foto/667-2016-05-29-dzien-dziecka/detail/17570-2016-05-29-dzien-dziecka.html

Projekt edukacyjny

Tematy projektów edukacyjnych - 2017/2018

zobacz tutaj www.zsbesko.pl/pliki/projektedukacyjny2017na12018.doc

 

Historia Projektu Edukacyjnego

PROJEKTY EDUKACYJNE W GIMNAZJUM W BESKU
TAK TO SIĘ ZACZĘŁO…


Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. – zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowaniauczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.nr 156, poz. 1046) – uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.


Przez lata uczniowie naszego gimnazjum realizowali i prezentowali wiele ciekawych projektów pod opieką opiekunów projektów i koordynatora podczas wspólnych apeli i spotkań absolwentów Gimnazjum.


W roku szkolnym 2014/2015 postanowiono zorganizować Dzień Prezentacji Projektów Edukacyjnych na który zaproszono uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli uczących w gimnazjum. Spotkanie to okazało się być wspaniałym pomysłem i postanowiono kontynuować coroczny Dzień Prezentacji Projektów Edukacyjnych na którym prezentowane będą prace uczniów.

    


PIERWSZY W HISTORII SZKOŁY DZIEŃPROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
ROK SZKOLNY 2014/ 2015

Dnia 24.04.2015 roku o godzinie 17.00 w Gimnazjum w Besku odbył się Dzień Projektów Edukacyjnych. Na spotkaniu zaprezentowanych zostało przez uczniów klas drugich siedem projektów edukacyjnych. W prezentacji wzięli udział zaproszeni rodzice, nauczyciele, wychowawcy klas, w-ce dyrektor szkoły, Pani Jadwiga Mermer oraz uczniowie gimnazjum.

 
Uczniowie, opiekunowie projektów oraz koordynator zachwyceni byli wysoką frekwencją rodziców, nauczycieli oraz uczniów gimnazjum.

Pierwszą prezentację można nazwać wybuchową…
Grupa pięciu uczniów: B. Kondracki, P. Ziemba, K. Szałankiewicz, J. Szlama oraz H. Florian realizowali projekt pod tytułem„Domowe doświadczenia chemiczno-fizyczne” pod okiem opiekuna projektu, pani Katarzyny Juszczyk.

Podczas prezentacji kipiało, iskrzyło, syczało… w każdym bądź razie było bardzo ciekawie.


Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki…
Takżartobliwie podsumować można drugi zaprezentowany przez pięć uczennic: K. Łysoń, W. Czaja, K. Teleżyńska, K. Szul, M. Kołodziej, projekt którego opiekunem była nauczycielka biologii, Pani Urszula Smerecka, a tematem był „Sposób odżywiania a nasze zdrowie”.    


 
Uczennice świetnie przygotowały inscenizacje, przebierając się i odgrywając witaminki.


Palce lizać…
Krótko, zwięźle i na temat o trzeciej prezentacji „Deutsche Küche” realizowanej przez E.Folcik, J. Przybyła, M. Kornasiewicz, K. Szafran,  K. Szajna pod opieką pani z języka niemieckiego Justyny Tabisz- Kocan. Uczennice przygotowały pyszne dania typowe dla kuchni niemieckiej oraz książkę kucharską z przepisami.

Dziewczynki mocno napracowały się w kuchni zgłębiając tajniki kuchni niemieckiej, ale było warto… patrząc na zadowolone miny konsumentów.


Kilka słów o filmie…
Grupa uczniów:E. Bienias, G. Borkowski, F. Kijowski, P. Porawski pracowało nad projektem „Historia Filmu”, którego opiekunem był Pan Przemysław Gąska.
Efektem końcowym projektu okazał się być film o filmie.


Maria Skłodowska- Curie i jej wkład w otoczenie
Jest to temat projektu, który realizowali: Oliwia Kijowska, Laura Czech, Małgorzata Hajduk, Dariusz Bednarz pod nadzorem Pani Katarzyny Juszczyk.

 
Grupa przedstawiła nie tylko prezentację multimedialną na temat dwukrotnej noblistki, badaczki promieniotwórczości i odkrywczyni dwóch nowych pierwiastków - radu i polonu, ale również ciekawe inscenizacje.

Pięknie i tanecznie…
Tak przedstawiły uczennice O. Futyma, W. Kielar, A. Nowak, A. Stapińska i J. Wojtasik projekt „Ideał damski i męski w różnych epokach cywilizacyjnych” pod okiem opiekuna, Pana Przemysława Gąski.

Dzięki barwnym, pomysłowym i skocznym uczennicom widzowie mogli podziwiać modę z różnych epok.


Strasznie śmieszny…
był projekt edukacyjny „Od ciemności do upiora- czego bali się nasi przodkowie”? zaprezentowany przez K. Kilar, A. Kornasiewicz, N. Kuźniak, K. Kuźniak, M. Rodzinka. Opiekunem projektu był Pan Przemysław Gąska.

 
Uczniowie bardzo napracowali się nad perfekcyjnym przedstawieniem teatralnym oraz nad prezentacją multimedialną na temat lęków naszych przodków.


Dzień Projektów Edukacyjnych okazał się być świetnym pomysłem i powodem do spotkania się uczniów, rodziców i nauczycieli. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie w następnym roku szkolnym.                   
                      

 Koordynator projektów edukacyjnych
 Justyna Tabisz- Kocan

Nasze filmy

Szkoła z lotu ptaka

https://www.zsbesko.pl/galeria-foto/667-2016-05-29-dzien-dziecka/detail/17570-2016-05-29-dzien-dziecka.html

Losowe zdjęcia z galerii